platinová cytostatika

Platinová cytostatika jsou relativně jednoduché chemické látky obsahující platinu. Mechanismus jejich účinku je podobný jakou u alkylačních cytostatik - reagují s kyselinou deoxyribonukleovou (DNA) - nositelkou genetické informace v buňkách. Ta se jejich působením může rozštěpit, popřípadě může dojít k pevnému spojení dvou řetězců nebo i dvou samostatných molekul DNA. Všechny tyto změny vedou k nesprávné funkci buňky a nemožnosti jejího dělení.

Používají se cisplatina (používaná zkratka cDDP), karboplatina (CBDCA), oxaliplatina.