systémová radioterapie

Systémová radioterapie je podání radioizotopu (nebo látky, která jej obsahuje) ve formě injekce nebo tobolky. Podaná látka se specificky vychytává z krve v buňkách specifických tkáních kdekoliv těle a ozařuje jen tyto buňky a (a jejich nejbližší okolí), ozářena jsou tak všechna po těle roztroušená ložiska nádoru. Tato léčba se provádí na odděleních nukleární medicíny. K dispozici jsou tyto možnosti:

Systémová radioterapie se tak liší od ostatních metod radioterapie (teleradioterapie, brachyradioterapie), které jsou ze své podstaty léčbou lokální / lokoregionální.