raltitrexed (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny cytostatika – antimetabolity, analoga kyseliny listové

Mechanismus účinku léku

  • Kyselina listová a její metabolity jsou faktorem důležitým pro syntézu DNA. Raltitrexed inhibuje enzym tymidylátsyntetázu (TS), blokuje tak syntézu stavebních kamenů DNA.

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů níže uvedených tkání

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní infúze 15 minut jednou za tři týdny.
  • Bezprostředně před podáním se nesmí užívat leukovorin (kyselina folinová), kyselina listová nebo vitaminové přípravky obsahující uvedené látky, protože snižují účinek přípravku.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Po podání přípravku může dojít k malátnosti nebo astenii, a pokud tyto příznaky přetrvávají, mohou narušit schopnost řídit nebo ovládat stroje.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.