rizikový faktor

Rizikovým faktorem vzniku nemoci (nádoru) je cokoli, co může ke vzniku nemoci přispívat – "nezdravý" životní styl, výskyt onemocnění v rodině, apod.

O těchto rizikových faktorech více v sekci Onkologická prevence.

Druhou skupinou rizikových faktorů jsou faktory, které ovlivňují prognózu a léčbu již vzniklé nemoci, takovým faktorem může být např. věk, pohlaví, stádium onemocnění a vlastnosti nádoru jako histopatologický stupeň, stav biomarkeru, atd.