salbutamol (účinná látka)

Lék ze skupiny léčiva k terapii onemocnění spojených s obstrukcí (zúžením) dýchacích cest

Mechanismus účinku léku

  • Salbutamol je selektivní agonista ß2-adrenergních receptorů. Farmakologické účinky salbutamolu jsou připisovány stimulaci enzymu odpovědného za hladinu cyklického adenosinmonofosfátu (cAMP), což vede ke zvýšení hladiny cAMP a relaxaci bronchiálních hladkých svalů.

Použití léku u onkologických pacientů

  • Léčba dušnosti při obstrukci dýchacích cest

Způsob užívání léku

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Vliv salbutamolu na schopnost řídit a obsluhovat stroje je nepravděpodobný

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.