tapentadol (účinná látka)

Lék ze skupiny opioidní analgetika (anodyna)

Mechanismus účinku léku

  • Tapentadol je silné analgetikum s agonistickým působením na opioidní receptory a s inhibičními účinky na zpětné vychytávání noradrenalinu.

Použití léku u onkologických pacientů

  • Léčba středně silné až silné akutní bolesti

Způsob užívání léku

  • Potahované tablety užívané ústy každé 4 až 6 hodin
  • Užívá se nezávisle na jídle s dostatečným množstvím tekutiny
  • Tablety s prodlouženým uvolňováním užívané ústy každých 12 hodin
  • Roztok pro užívání ústy je možné jej přidat do vody nebo jiného nápoje

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Přípravek může nepříznivě ovlivnit funkce centrálního nervového systému, a proto může mít významný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. To lze očekávat zvláště na začátku léčby, při jakékoli změně dávkování nebo v kombinaci s alkoholem nebo trankvilizéry

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.