tramadol (účinná látka)

Lék ze skupiny opioidní analgetika (anodyna)

Mechanismus účinku léku

  • Tramadol je centrálně působící opioidní analgetikum. Je to neselektivní čistý agonista opioidních receptorů. Další mechanizmy, které přispívají k analgetickému účinku, jsou inhibice zpětného vychytávání noradrenalinu v neuronech a zvyšování uvolňování serotoninu.
  • Na rozdíl od morfinu nepůsobí analgetické dávky tramadolu útlum dechového centra. Také je méně ovlivněna gastrointestinální motilita.

Použití léku u onkologických pacientů

  • Léčba středně silné až silné bolesti

Způsob užívání léku

  • Tobolky tablety tvořící v ústech disperzi kapky. Užívají se ústy každé 4 až 6 hodin
  • Užívá se nezávisle na jídle
  • Tablety s pomalým uvolňováním léku užívané ústy každých 12 hodin
  • Čípky zaváděné do konečníku každé 4 až 6 hodin
  • Nitrožilní injekce nebo infúze nitrosvalová injekce podkožní injekce
  • Maximálně 400 mg denně

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Tramadol může způsobovat spavost a závratě, i když je podáván dle návodu, a může tak ovlivnit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.