trazodon (účinná látka)

Lék ze skupiny antidepresiva

Mechanismus účinku léku

  • Trazodon je triazolopyridinový derivát účinný v léčbě depresivních poruch včetně deprese spojené s úzkostí a s poruchou spánku. Trazodon je antagonistou serotoninových 5-HT2 receptorů a inhibitorem zpětného vychytávání serotoninu.

Použití léku u onkologických pacientů

  • Léčba deprese a úzkosti

Způsob užívání léku

  • Tableta s prodlouženým uvolňováním užívané ústy jednu denně večer
  • Během léčby tradozonem se nemají a užívat přípravky obsahující třezalku tečkovanou (mohou zvyšovat nežádoucí účinky léku)
  • Trazodon zvyšuje sedativní účinek alkoholu. Alkohol by neměl být v průběhu léčby trazodonem požíván

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Trazodon má mírné nebo střední Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pacienti by neměli řídit a obsluhovat stroje pokud si nejsou jistí, že se u nich neprojevuje ospalost, sedace, stavy zmatenosti nebo rozmazané vidění

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.