účinná látka léčiva

Účinná látka léčiva je chemická látka, která je nositelem vlastních účinků léčiva. Některá léčiva mohou obsahovat několik účinných látek.

Léčivo dále (zpravidla) obsahuje ještě látky pomocné, např. hmota tablety nebo čípku, apod. Seznam pomocných látek je vždy uveden v příbalové informaci, tu lze najít na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) v databázi léčiv

Generický název je chemický název účinné látky (udává se zpravidla v latinské podobě). Farmaceutická společnost, která látku vyvinula, ji má po určitou dobu patentovanou. Léčiva vyráběná touto společností se někdy označují jako léčiva originální. Po skončení patentové ochrany mohou pak léčivo vyrábět i další společnosti. Tyto "kopie" se označují jako generika nebo jako látky biologicky podobné

  • Generikum je naprosto shodná "jednoduchá" chemická látka, se shodným účinkem. Lišit se mohou pomocné látky.
  • Látka biologicky podobná (anglicky biosimilar) je složitá molekula (např. bílkovina), u níž nelze připravit naprosto shodnou kopii originálu, nesmí se však lišit její účinnost a bezpečnost. Jedná např. monoklonální protilátky, růstové faktory, apod.

Protože výrobě "kopií" nepředchází dlouhodobý finančně náročný výzkum, jsou generika a biologicky podobné látky levnější.