růstové faktory

Růstové faktory jsou buněčné signály - specifické chemické látky produkované buňkami, které v buňkách se specifickým receptory navozují procesy vedoucí k růstu a dělení buněk a popř. též jejich diferenciaci ve funkční buňky. 

Růstové faktory a jejich reakce s receptory se podílejí též na vzniku a dalším růstu nádorů. Některé látky ze skupiny cílených (biologických) nebo (anti)hormonálních léků jsou zaměřeny na blokování (inhibici) prorůstového působení růstových faktorů a následného zpracování těchto signálů receptory a dalšími molekulami buněčné signální kaskády.

Některé uměle připravené růstové faktory se používají s podpoře růstu "normálních" buněk, např.:

  • erytropoetin se užívá při anémii (úbytku červených krvinek) k podpoře krvetvorby
  • G-CSF, který stimuluje tvorbu bílých krvinek – granulocytů, zejména neutrofilních granulocytů (neutrofilů)