indukční a udržovací léčba

V některých případech je po počáteční léčbě a dosažení odpovědi nádoru vhodné pokračovat v léčbě méně náročné, jejímž cílem je snížit riziko progrese / relapsu nemoci.

Úvodní náročnější léčba se označuje jako léčba indukční, následná léčba jako léčba udržovací (konsolidační).