virus

Virus drobná živá částice obsahující pouze krátkou DNA nebo RNA a bílkovinný oba (kapsidu)l. Viry nejsou schopny se samy množit, množí se v buňkách živých organismů. Viry způsobují řadu nemocí živočichů i rostlin, od onemocnění banálních po onemocnění smrtelná, některé viry způsobují maligní zvrat napadených buněk. Existují i viry napadající bakterie (bakteriofágy). Viry nejsou citlivé k antibiotikům.

Lidský (humánní) T-lymfotropický virus (HTLV) je RNA retrovirus, který může (HTLV typ I) způsobovat lymfomy z T-buněk či vzácné formy leukémií. Za určitých výjimečných okolností se může přenášet kontaminovanou krví, sexuálním přenosem či kojením. V našich oblastech je výskyt pozitivity nízký

Lidský (humánní) papilomavirus (HPV) je příčinou karcinomu děložního čípku. Přenáší se téměř výhradně pohlavním stykem. Infekci lze předejít včasným očkováním proti HPV. Pokud již infekce probíhá, není očkování účinné