virus

Virus drobná živá částice obsahující pouze krátkou DNA nebo RNA a bílkovinný oba (kapsidu)l. Viry nejsou schopny se samy množit, množí se v buňkách živých organismů. Viry způsobují řadu nemocí živočichů i rostlin, od onemocnění banálních po onemocnění smrtelná, některé viry způsobují maligní zvrat napadených buněk. Existují i viry napadající bakterie (bakteriofágy). Viry nejsou citlivé k antibiotikům.

Lidský (humánní) T-lymfotropický virus (HTLV) je RNA retrovirus, který může (HTLV typ I) způsobovat lymfomy z T-buněk či vzácné formy leukémií. Za určitých výjimečných okolností se může přenášet kontaminovanou krví, sexuálním přenosem či kojením. V našich oblastech je výskyt pozitivity nízký

Lidský (humánní) papilomavirus (HPV) je příčinou karcinomu děložního čípku u žen, u mužů zhoubné nádory penisu, análního otvoru a krku a může být i příčinou nezhoubných nádorků kůže a sliznic a genitálních bradavic. Přenáší se téměř výhradně pohlavním stykem. Infekci lze předejít včasným očkováním proti HPV. Pokud již infekce probíhá, není očkování účinné