hematologické nádory

K hematologickým nádorům patří nádory vycházející z buněk kostní dřeně nebo lymfatických orgánů.

  • leukémie (nesprávně rakovina krve) jsou skupina zhoubných nádorových onemocnění leukocytů (bílých krvinek), nádorové buňky se vyskytují v kostní dřeni, kde "utlačují" krvetvorné buňky a znesnadňují tak obnovu bílých i erytrocytů (červených krvinek) a trombocytů (krevních destiček), v periferní krvi a mohou infiltrovat i některé orgány a tkáně.
  • mnohočetný myelom (plazmocytom) je onemocnění vycházející z buněk nazývaných plazmocyty. Plazmocytom postihuje nejčastěji kostní dřeň, v postižené kosti dochází ke vzniku osteolytických ložisek (rozpouštění kosti), která bývají provázena bolestí kosti, která se může snadno zlomit (patologická fraktura). Postižení kostní dřeně bývá provázeno poruchou krvetvorby. Nádor může postihovat i orgány mimo kost (extramedulární plazmocytom).
  • lymfomy  jsou nádory tvořené různými typy lymfocytů. Lymfomy postihují místa běžného výskytu zdravých lymfocytů, tedy lymfatické (mízní) uzliny a také kostní dřeň. Lymfomy patří k nádorům, které jsou zpravidla velmi dobře léčitelné a mnohdy i vyléčitelné. Dělí se na dva základní typy