solidní nádor

nádory vznikající v různých orgánech (plíce, prs, střevo atd.) nebo tkáních (vazivo, kost ap.) vytvářejí ložiska, která jsou viditelná při zobrazovacím vyšetření (rentgen, ultrazvuk ap.) nebo i pouhým okem a lze je nahmatat. Takové nádory označujeme jako solidní. Opakem jsou hematologické nádory, které solidní ložiska zpravidla nevytvářejí a které lze někdy označit termínem "tekuté nádory".