solidní nádory

Solidní nádory jsou nádory vytvářející pevná ložiska tvořená nádorovými buňkami, popř. i podpůrnými buňkami nezhoubnými. Jedná se o např. karcinomy, sarkomy, nádory mozku a nervů, atd.

Opakem jsou hematologické nádory, které nevyvářejí ložiska (mohou se jen přechodně shlukovat), ale nádorové buňky infiltrují kostní dřeň, lymfatické uzliny nebo jiné tkáně nebo (ve vysokém množství) kolují v krvi – proto se někdy označují jako nádory "tekuté".