informační zdroje

Aby člověk mohl vzdorovat onemocnění rakovinou, je absolutně nutná dokonalá informovanost. Právě v důsledku zlepšené informovanosti obyvatelstva, preventivních programů a zavádění nových poznatků vědy do praxe se ve vyspělých zemích a zdravotnických systémech úmrtnost na tyto choroby...

Informační zdroje z oblasti nutriční péče Časopisy specializující se na nutriční péči Knihy Tuzemská konferenční abstrakta Níže najdete přehled časopisů, knih a internetových odkazů, které se týkají tématu výživy pacienta při nádorovém onemocnění, jedná se o výpisy...

Jste zdrávi? Pro moderního člověka dbajícího o své zdraví platí: Každý z nás by měl znát alespoň základní informace o tom, co jsou nádory a jak vznikají. Každý z nás (a především pak ti, kteří mají k nádorovému onemocnění dědičné předpoklady) by měl znát a dodržovat zásady...

Onkologická prevence znamená předvídání a předcházení nežádoucím událostem, souvisejícím se vznikem a progresí zhoubných nádorů. Preventivní doktrína pro boj se zhoubnými nádory musí být komplexní a dotýkat se nejen vzniku a časného záchytu zhoubných nádorů, ale také důsledků...

Informační zdroje z oblasti psychoonkologie Sekce psychoonkologie doporučuje knihy Časopisy specializující se na psychoonkologii Tuzemská konferenční abstrakta Členové psychoonkologické sekce vyhledali knihy, které doporučují lékařům pracujícím s onkologickým pacientem. Níže najdete také...

Informační zdroje z oblasti uroonkologie: Časopisy specializující se na uroonkologii Knihy Tuzemská konferenční abstrakta Níže najdete přehled časopisů, knih a odborných abstrakt, které se týkají uroonkologie, jedná se o výpisy relevantních zdrojů. Pro úplné informace navštivte, prosím,...

Informační zdroje z oblasti dermatoonkologie Časopisy specializující se na dermatoonkologii Knihy z oblasti dermatoonkologie Tuzemská konferenční abstrakta Níže najdete přehled časopisů, knih a odborných abstrakt, které se týkají tématu sekce, jedná se o výpisy relevantních zdrojů. Pro...

Informační zdroje z oblasti onkogenetiky Časopisy specializující se na onkologickou genetiku Knihy Tuzemská konferenční abstrakta Níže najdete přehled časopisů a knih, které se týkají tématu sekce, jedná se o výpisy relevantních zdrojů. Pro úplné informace navštivte, prosím,...

Informační zdroje z oblasti epidemiologie nádorů a zdravotnické informatiky Knihy Časopisy Tuzemská konferenční abstrakta Níže najdete přehled časopisů, knih a odborných abstrakt, které se týkají tématu sekce, jedná se o výpisy relevantních zdrojů. Pro úplné informace navštivte,...

Informační zdroje z oblasti preventivní onkologie Časopisy specializující se preventivní onkologii Knihy pro odborníky i laiky Brožury pro pacienty Tuzemská konferenční abstrakta Níže najdete přehled časopisů, knih, brožur a odborných abstrakt, které se týkají tématu sekce, tedy...