Zdroje informací

Členové psychoonkologické sekce vyhledali knihy, které doporučují lékařům pracujícím s onkologickým pacientem. Níže najdete také přehled časopisů, které se specializují na psychoonkologii, jedná se o výpisy relevantních zdrojů. Pro úplné informace navštivte, prosím, prohledatelné databáze knih, časopisů a konferenčních abstrakt.

Sekce psychoonkologie doporučuje knihy

Touha odejít?
Realita nevyléčitelně nemocných pohledem psychologa, lékaře a především samotných onkologických pacientů.
Místo: Praha
Nakladatelství: Aliance žen s rakovinou prsu
Rok: 2022
Stránky: 87
Touha žít
Kniha o možnostech zvládání nevyléčitelného onkologického onemocnění pohledem psychologa a pacientů.
Místo: Praha
Nakladatelství: Aliance žen s rakovinou prsu
Rok: 2021
Stránky: 79
ABCDa zvládání rakoviny, opakovaných recidiv a metastáz
Kniha je určena pro onkologické pacienty.
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
Rok: 2020
Stránky: 304
ISBN: 9788074924675
O mamince, která si ostříhala vlásky
Kniha vznikla v rámci víceletého projektu Říct to dětem a odpovídá na otázky, jak mluvit s dětmi o maminčině onkologickém onemocnění.
Místo: Praha
Nakladatelství: Mladá fronta
Rok: 2020
Stránky: 48
ISBN: 978-80-204-5435-5
Rakovina v rodině v otázkách a odpovědích blízkým
Kniha je pro všechny, kteří prošli, procházejí nebo teprve budou procházet martyriem doprovázení svého blízkého nemocného celým procesem onkologické léčby a jejich potřebou se stane slovo, bezpečné slovo pochopení. Kniha vychází ze skutečných dotazů položených v Psychoonkologické poradně na stránkách České onkologické společnosti Linkos.cz a jejími autory jsou kliničtí psychologové, kteří v Psycho-onkologické online poradně již 13 let odpovídají na dotazy onkologických pacientů a jejich blízkých.
Místo: Praha
Nakladatelství: Nakladatelství KLIKA
Rok: 2019
Stránky: 167
ISBN: 978-80-88298-44-1
Opravdu praktický průvodce dětskou paliativní péčí pro doktory a zdravotní sestry kdekoli na světě
Kniha, kterou vydalo pro Českou společnost paliativní medicíny ČLS JEP nakladatelství Cesta domů, obsahuje desítky praktických odborných rad a citlivé provázení pečujících, nejen zdravotníků, ale i dalších profesí při poskytování paliativní péče u dětí. Je postavena jak na vědeckém výzkumu lékaře Justina Ameryho, tak na jeho dvacetileté zkušenosti poskytování paliativní péče dětským pacientům.
Autoři: Justin Amery
Nakladatelství: Cesta domů
Rok: 2017
Stránky: 516
ISBN: 978-80-88126-34-8
Péče o psychiku onkologicky nemocných
Autoři: Olga Dostálová
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2016
Stránky: 168
ISBN: 978-80-247-5706-3
Psychopatologie
Psychopatologie se zabývá psychickými poruchami. Věnuje se jak příčinám, průběhu a prognóze, tak diagnostice, třídění, léčbě a prevenci duševních poruch a stavů.
Autoři: Miroslav Orel
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2012
Stránky: 264
ISBN: 978-80-247-3737-9
Víme si rady s duchovními potřebami nemocných?
Iniciátorka a propagátorka hospicového hnutí v České republice - MUDr. Marie Svatošová - je bestselleristkou Karmelitánského nakladatelství. Na otázku, proč svou novou knihu "Víme si rady s duchovními potřebami nemocných?" nabídla Gradě, odpovídá: "Chci zkušenosti, posbírané v průběhu své profesní dráhy, předat všem - zdravotníkům i nezdravotníkům, věřícím i nevěřícím -, protože každý se s velkou pravděpodobností jednoho dne ocitne v roli osoby doprovázející vážně nemocného. Pak mu moje zkušenosti s diagnostikou a uspokojováním duchovních potřeb přijdou vhod. O nich se u nás málo přemýšlí, málo hovoří, i málo píše. V této oblasti jsou dezorientovaní mnozí zdravotníci, ale v důsledku dlouhodobé ateistické výchovy je zmatená a mnoha předsudky zatížená i velká část české populace.
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2012
Stránky: 112
ISBN: 978-80-247-4107-9
Etika a komunikace v medicíně
Publikace, jejíž kvalitu zaštiťuje Česká lékařská komora, obsahuje na 49 kapitol. Sepsání jednotlivých kapitol se ujali přední odborníci a vysokoškolští učitelé z jednotlivých lékařských fakult a pracovišť - jak teoretici, tak pracovníci z klinické praxe.
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2011
Stránky: 528
ISBN: 978-80-247-3976-2
Hodnocení kvality života. Pro klinickou praxi a ošetřovatelský výzkum
Autoři: Elena Gurková
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2011
Stránky: 224
ISBN: 978-80-247-3625-9
Když Dinosaurům někdo umře
Nakladatelství: Cesta domů
Rok: 2010
Stránky: 32
Praktické rady pro onkologické pacienty aneb Jak překonat nesnáze při léčbě rakoviny. Jak správně nakopnout raka.
Praktická příručka, která je určena zejména pro čtenáře, kteří mají ve své blízkosti nemocného s nádorovým onemocněním a rádi by se lépe seznámili s touto problematikou tak, aby mu mohli být pevnou oporou po dobu protinádorové léčby.
Autoři: Jana Karešová
Místo: Praha
Nakladatelství: Maxdorf
Rok: 2010
Stránky: 144
ISBN: 978-80-7345-217-9
Psychoonkologie v praxi
Místo: Praha
Nakladatelství: Portál
Rok: 2010
Stránky: 328
ISBN: 978-80-7367-781-7
Psychologie a komunikace pro zdravotnické asistenty 4. ročník
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2008
Stránky: 140
ISBN: 978-80-247-2831-5
Interkulturní psychologie
Autoři: Jan Průcha
Místo: Praha
Nakladatelství: Portál
Rok: 2007
Stránky: 224
ISBN: 978-80-7367-280-5
Konziliární psychiatrie.
Místo: Praha
Nakladatelství: koedice Galén - Medi
Rok: 2007
Stránky: 624
ISBN: 978-80-903708-9-0
Zdravotnická psychologie
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2007
Stránky: 232
ISBN: 978-80-247-2068
Pomoc pacientům při zvládání rakoviny
Místo: Praha
Nakladatelství: Společnost pro odbornou literaturu
Rok: 2006
Stránky: 312
ISBN: 80-7364-000-7
Sociální práce v hospicu a paliativní péče
Místo: Praha
Nakladatelství: H&H Vyšehradská, s.r.o.,
Rok: 2006
Stránky: 162
ISBN: 80-7319-059-1
Příručka KOMUNIKACE PRO LÉKAŘE. Jak získat důvěru pacienta
Autoři: Peter Tate
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2005
Stránky: 164
ISBN: 80-247-0911-2
PSYCHOONKOLOGIE
Místo: Praha
Nakladatelství: Portál
Rok: 2004
Stránky: 216
ISBN: 80-7178-826-0
The Psychoimmunology of Cancer
Místo: USA
Nakladatelství: Oxford University Press
Rok: 2002
Stránky: 284
ISBN: 978-0192630605

Kompletní přehled onkologických knih je umístěn v části Vzdělávání.

Časopisy specializující se na psychoonkologii

Journal of Psychosocial Oncology
online archiv Vol.1 1983- ;The official journal of the Association of Oncology Social Work (United States)
Vydavatel: Taylor & Francis
Periodicita: 6 x za rok
ISSN: 0734-7332
ISSN (el.): 1540-7586
Onkologická péče
1997-2006 v tištěné formě, online od Vol.11 2007-2008 ukončeno
Vydavatel: Česká asociace sester, Sekce onkologická
Periodicita: 4 x za rok
ISSN: 1214-5602
ISSN (el.): 1802-7407
Palliative and Supportive Care
online archiv Vol.1 2003-
Vydavatel: Cambridge
Periodicita: 4 x za rok, od r. 2013 6x
ISSN: 1478-9515
ISSN (el.): 1478-9523
Psycho-Oncologie
navazuje na Revue Francophone de Psycho-Oncologie z let 2002-2006, archiv online od Vol. 1, 2007-
Vydavatel: Springer
Periodicita: 4x za rok
ISSN: 1778-3798
ISSN (el.): 1778-381X
Psycho-Oncology
archiv online Vol.1 1992-, online verze 1996-
Vydavatel: John Wiley & Sons
Periodicita: 4x, 1998-2002 6x, 2003-8x, 2004- 12x za rok plus Suppl.
ISSN: 1057-9249
ISSN (el.): 1099-1611
Revue Francophone de Psycho-Oncologie
2002-, online archiv Vol.3 2004-2006, navazuje Psycho-Oncologie (1778-381X; 1778-3798) 2007- ,
Vydavatel: Springer Verlag France S.A.R.L.
Periodicita: 4 x za rok
ISSN: 1760-4133
ISSN (el.): 1765-2863
Supportive Care in Cancer
online archiv Vol.1 1993-
Vydavatel: Springer
Periodicita: 6x za rok, Vol.9,10 8x, od 2001 8-15x
ISSN: 0941-4355
ISSN (el.): 1433-7339

Kompletní přehled onkologických časopisů je umístěn v části Vzdělávání.

Tuzemská konferenční abstrakta

Tuzemská onkologická konferenční abstrakta z oblasti psychoonkologie.