Zdroje informací

Níže najdete přehled časopisů a knih, které se týkají tématu sekce, jedná se o výpisy relevantních zdrojů. Pro úplné informace navštivte, prosím, prohledatelné databáze knih, časopisů a konferenčních abstrakt. 

Časopisy specializující se na onkologickou genetiku

Birth Defects Research. Part B, Developmental and reproductive toxicology
archiv online Vol.68 2003- Navazuje na Teratogenesis, Carcinogenesis and Mutagenesis 1980-Suppl 1,2/2003(0270-3211)
Vydavatel: John Wiley & Sons
Periodicita: 6x za rok
ISSN: 1542-9733
ISSN (el.): 1542-9741
Clinical Epigenetics
Open access recenzovaný oficiální časopis Clinical Epigenetics Society, který zahrnuje všechny aspekty epigenetických principů a mechanismů ve vztahu k lidským onemocněním, jejich diagnostice a terapii.
Vydavatel: Biomed Central
Periodicita: Různé
ISSN (el.): 1868-7083
Genes, Chromosomes and Cancer
online archiv Vol.1 1989-, online verze 2000-
Vydavatel: Wiley-Blackwell
Periodicita: 1989-6x, 1992 8x, 1993- 12x za rok
ISSN: 1045-2257
ISSN (el.): 1098-2264
Hereditary Cancer in Clinical Practice
Official journal of the International Hereditary Cancer Center, Pomeranian Medical University, elektronický časopis
Vydavatel: BioMed Central Ltd, London
Periodicita: 4x
ISSN: 1731-2302
ISSN (el.): 1897-4287
Molecular Oncology
Elsevier vydává pro Federation of European Biochemical Societies
Vydavatel: Elsevier
Periodicita: různé
ISSN: 1574-7891
ISSN (el.): 1878-0261
Oncogenesis
online archiv Vol.1, 2012-
Vydavatel: Nature Publishing Group
Periodicita: 11x
ISSN: 2157-9024

Kompletní přehled onkologických časopisů je umístěn v části Celoživotní vzdělávání.

Knihy

Molekulární genetika v onkologii
První komplexně pojatá monografie na toto téma u nás podává aktuální přehled možností molekulárně genetických vyšetření v oboru onkologie.
Místo: Praha
Nakladatelství: Mladá fronta - Medical services
Rok: 2014
Stránky: 183
ISBN: 978-80-204-3236-0
Molekulární genetika karcinomu prostaty
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
Rok: 2002
Stránky: 191
ISBN: 8072621858
Hereditární nádorová onemocnění v klinické praxi
Hereditární nádorová onemocnění tvoří významnou část maligních onemocnění. U některých nádorů jsou hereditární příčiny vzácné, ale například u nádorů ovarií mohou být dědičné příčiny zjištěny až u 20 % procent pacientek. Existuje více než 200 různých nádorových syndromů.
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2022
Stránky: 504
ISBN: 978-80-271-1293-7
Genetika v klinické praxi III
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
Rok: 2015
Stránky: 189
ISBN: 9788074922268
Cílené genetické a epigenetické modifikace leukemických buněk
Místo: Brno
Nakladatelství: Masarykova univerzit
Rok: 2005
Stránky: 95
ISBN: 8021036826

Kompletní přehled onkologických knih je umístěn v části Celoživotní vzdělávání.

Tuzemská konferenční abstrakta

Akce: 2014 10. symposium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie
Číslo abstraktu: 43
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii
Číslo abstraktu: 022
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: XXXII/184
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii
Číslo abstraktu: 027
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii
Číslo abstraktu: 029
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii
Číslo abstraktu: 033
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii
Číslo abstraktu: 034
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii
Číslo abstraktu: 041
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii
Číslo abstraktu: 042
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii
Číslo abstraktu: 044
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii
Číslo abstraktu: 005
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii
Číslo abstraktu: 009
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii
Číslo abstraktu: 014
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii
Číslo abstraktu: 016
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii
Číslo abstraktu: 018
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii
Číslo abstraktu: 026
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii
Číslo abstraktu: p01
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii
Číslo abstraktu: p02
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii
Číslo abstraktu: p03
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii
Číslo abstraktu: p04
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii
Číslo abstraktu: p06
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii
Číslo abstraktu: p07
Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie; Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii
Číslo abstraktu: p08
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii
Číslo abstraktu: p09
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii
Číslo abstraktu: p10
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii
Číslo abstraktu: p13
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: XXXII/131
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: XXXII/135
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: XXXII/136
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: XXXII/171
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: XXXII/188
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: XXXII/189
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: XXXII/190
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: XXXII/193
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: XXXII/195
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: XXXII/198
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: XXXII/199
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: XXXII/201
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: XXXII/215
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 57th ASH Annual Meeting - účast ČR
Číslo abstraktu: 3821
Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie; Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 57th ASH Annual Meeting - účast ČR
Číslo abstraktu: 2572
Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie; Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XI. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie
Číslo abstraktu: 023
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie; Onkologická diagnostika
Akce: 2015 XI. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie
Číslo abstraktu: 024
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XI. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie
Číslo abstraktu: 025
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XI. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie
Číslo abstraktu: 026
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XI. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie
Číslo abstraktu: 030
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XI. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie
Číslo abstraktu: 032
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XI. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie
Číslo abstraktu: 035
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XI. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie
Číslo abstraktu: 036
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Autoři: Arnold Hannes
Akce: 2015 XI. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie
Číslo abstraktu: 001
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XI. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie
Číslo abstraktu: 003
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XI. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie
Číslo abstraktu: 004
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie; Zhoubné nádory plic a průdušek
Akce: 2015 XI. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie
Číslo abstraktu: 007
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XI. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie
Číslo abstraktu: 008
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XI. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie
Číslo abstraktu: 010
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XI. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie
Číslo abstraktu: 011
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XI. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie
Číslo abstraktu: 012
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XI. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie
Číslo abstraktu: 013
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XI. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie
Číslo abstraktu: 017
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XI. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie
Číslo abstraktu: 018
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XI. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie
Číslo abstraktu: 019
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XI. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie
Číslo abstraktu: 020
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XI. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie
Číslo abstraktu: p03
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XI. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie
Číslo abstraktu: p08
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XI. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie
Číslo abstraktu: p09
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XI. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie
Číslo abstraktu: p11
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XI. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie
Číslo abstraktu: p12
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XI. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie
Číslo abstraktu: p13
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XI. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie
Číslo abstraktu: p19
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XI. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie
Číslo abstraktu: p20
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XXII. Jihočeské onkologické dny
Číslo abstraktu: 42
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XXII. Jihočeské onkologické dny
Číslo abstraktu: 34
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XXII. Jihočeské onkologické dny
Číslo abstraktu: 35
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 40th Congress ESMO a 18th ECCO - účast ČR
Číslo abstraktu: P129/318
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: XII/ 375
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie; Onkologická rizika a prevence
Akce: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: V/ 154
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie; Onkologická diagnostika
Akce: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: XII/ 267
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: XVIII/ 44
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Autoři: Istvan Petak
Akce: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: XXX/ 155
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: XXX/ 160
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: XXX/ 223
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: XXX/ 232
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: XXX/ 234
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: XXX/ 269
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: XXX/ 158
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: XXX/ 162
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu:  XXX/ 208
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: XXX/ 236
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: XXX/ 165
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: XXX/ 231
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: XXX/ 214
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: XXX/ 157
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: XXX/ 219
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: XXX/ 237
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: XXX/ 210
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: XXX/ 217
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: XXX/ 164
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: XXX/ 207
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: XXX/ 209
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: XXX/ 215
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: XXX/ 216
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: XXX/ 265
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: XXX/ 159
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: XXX/ 167
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: XXX/ 168
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: XX/ 163
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: XXX/ 213
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: XXX/ 221
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: XXX/ 225
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: XXX/ 226
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: XXX/ 227
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: XXX/ 228
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: XXX/ 229
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: XXX/ 230
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: XXX/ 235
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: XXX/ 242
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: XXX/ 278
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: XXX/ 205
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: XXX/ 284
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2014 56th ASH Annual Meeting - účast ČR
Číslo abstraktu: 2346
Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie; Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie; Nádory dětského a adolescentního věku
Akce: 2014 56th ASH Annual Meeting - účast ČR
Číslo abstraktu: 2348
Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie; Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2014 56th ASH Annual Meeting - účast ČR
Číslo abstraktu: 2388
Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie; Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2014 56th ASH Annual Meeting - účast ČR
Číslo abstraktu: 2159
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2014 19th Congress of the European Hematology Association - účast ČR
Číslo abstraktu: S690
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2014 19th Congress of the European Hematology Association - účast ČR
Číslo abstraktu: P543
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: 289
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: 291
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: 292
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: 293
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: 295
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: 296
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2014 10. symposium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie
Číslo abstraktu: 15
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2014 10. symposium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie
Číslo abstraktu: 17
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Autoři: Petra Hamerlík
Akce: 2014 10. symposium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie
Číslo abstraktu: 18
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Autoři: Zoran Culig
Akce: 2014 10. symposium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie
Číslo abstraktu: 19
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2014 10. symposium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie
Číslo abstraktu: 21
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2014 10. symposium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie
Číslo abstraktu: 22
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2014 10. symposium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie
Číslo abstraktu: 24
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2014 10. symposium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie
Číslo abstraktu: 25
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Autoři: Burkadze George
Akce: 2014 10. symposium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie
Číslo abstraktu: 26
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2014 10. symposium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie
Číslo abstraktu: 27
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2014 10. symposium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie
Číslo abstraktu: 29
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2014 10. symposium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie
Číslo abstraktu: 30
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2014 10. symposium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie
Číslo abstraktu: 32
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2014 10. symposium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie
Číslo abstraktu: 33
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2014 10. symposium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie
Číslo abstraktu: 34
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2014 10. symposium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie
Číslo abstraktu: 35
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2014 10. symposium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie
Číslo abstraktu: 36
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2014 10. symposium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie
Číslo abstraktu: 39
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2014 10. symposium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie
Číslo abstraktu: 41
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie; Zhoubné nádory plic a průdušek
Akce: 2014 10. symposium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie
Číslo abstraktu: 42
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2014 10. symposium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie
Číslo abstraktu: 44
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2014 10. symposium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie
Číslo abstraktu: 45
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Autoři: L. Jeřábková
Akce: 2014 10. symposium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie
Číslo abstraktu: 47
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: 013
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: 014
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: 015
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: 016
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: 004
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: 081
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: 084
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie; zhoubné nádory mozku a CNS
Akce: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: 120
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: 121
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: 123
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: 125
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: 126
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: 152
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: 156
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: 157
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: 167
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: 169
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: 171
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: 183
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: 184
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: 186
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: 003
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2014 10. symposium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie
Číslo abstraktu: 12
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2014 10. symposium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie
Číslo abstraktu: p05
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2014 10. symposium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie
Číslo abstraktu: p08
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2014 10. symposium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie
Číslo abstraktu: p09
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2014 10. symposium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie
Číslo abstraktu: p10
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2014 10. symposium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie
Číslo abstraktu: p11
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2014 10. symposium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie
Číslo abstraktu: p14
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2014 10. symposium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie
Číslo abstraktu: p20
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie; Zhoubné nádory prsu
Akce: 2014 19. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii
Číslo abstraktu: 054
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie; Onkologická diagnostika
Akce: 2014 19. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii
Číslo abstraktu: 055
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2013 XX. Jihočeské onkologické dny
Číslo abstraktu: 04
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2013 XX. Jihočeské onkologické dny
Číslo abstraktu: 05
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2013 XX. Jihočeské onkologické dny
Číslo abstraktu: 06
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2013 18th Congress of the European Hematology Association - účast ČR
Číslo abstraktu: P992
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2013 49th ASCO Annual Meeting - účast ČR
Číslo abstraktu: 3076
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2013 The 9th Symposium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry
Číslo abstraktu: 01
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2013 The 9th Symposium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry
Číslo abstraktu: 02
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2013 The 9th Symposium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry
Číslo abstraktu: 04
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2013 The 9th Symposium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry
Číslo abstraktu: 05
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2013 The 9th Symposium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry
Číslo abstraktu: 06
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2013 The 9th Symposium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry
Číslo abstraktu: 07
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2013 The 9th Symposium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry
Číslo abstraktu: 08
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2013 The 9th Symposium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry
Číslo abstraktu: 09
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2013 The 9th Symposium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry
Číslo abstraktu: 11
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2013 The 9th Symposium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry
Číslo abstraktu: 15
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2013 The 9th Symposium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry
Číslo abstraktu: p04
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2013 The 9th Symposium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry
Číslo abstraktu: p05
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2013 The 9th Symposium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry
Číslo abstraktu: p06
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2013 The 9th Symposium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry
Číslo abstraktu: p09
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2013 The 9th Symposium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry
Číslo abstraktu: p10
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2013 The 9th Symposium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry
Číslo abstraktu: p11
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2013 The 9th Symposium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry
Číslo abstraktu: p13
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2013 The 9th Symposium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry
Číslo abstraktu: p15
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2013 The 9th Symposium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry
Číslo abstraktu: p22
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2013 The 9th Symposium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry
Číslo abstraktu: p23
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2013 The 9th Symposium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry
Číslo abstraktu: p24
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie; zhoubné nádory mozku a CNS
Akce: 2013 The 9th Symposium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry
Číslo abstraktu: p25
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2013 The 9th Symposium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry
Číslo abstraktu: p27
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: 267
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: 268
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: 270
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: 277
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: 280
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: 297
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: 301
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: 036
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: 037
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: 258
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: 259
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: 262
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: 264
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: 269
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: 272
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: 274
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: 276
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: 279
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: 282
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: 285
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: 290
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: 293
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: 294
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: 296
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: 298
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: 299
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: 300
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: 302
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: 303
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Číslo abstraktu: 318
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2012 54th ASH Annual Meeting - účast ČR
Číslo abstraktu: 3969
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2012 54th ASH Annual Meeting - účast ČR
Číslo abstraktu: 2552
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2012 54th ASH Annual Meeting - účast ČR
Číslo abstraktu: 0991
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2012 XIX. Jihočeské onkologické dny
Číslo abstraktu: 02
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2012 17th Congress of the European Hematology Association - účast ČR
Číslo abstraktu: 1444
Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie; Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2012 48th ASCO Annual Meeting - účast ČR
Číslo abstraktu: e21051
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2012 8. Sympozium a workshop molekulární patologie a histo-cyto-chemie
Číslo abstraktu: 001
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2012 8. Sympozium a workshop molekulární patologie a histo-cyto-chemie
Číslo abstraktu: 005
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2012 8. Sympozium a workshop molekulární patologie a histo-cyto-chemie
Číslo abstraktu: 008
Kategorie: Genitourinární nádory; Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2012 8. Sympozium a workshop molekulární patologie a histo-cyto-chemie
Číslo abstraktu: 010
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2012 8. Sympozium a workshop molekulární patologie a histo-cyto-chemie
Číslo abstraktu: 004p
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2012 8. Sympozium a workshop molekulární patologie a histo-cyto-chemie
Číslo abstraktu: 005p
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty
Číslo abstraktu: 202
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty
Číslo abstraktu: 207
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty
Číslo abstraktu: 220
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty
Číslo abstraktu: 221
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty
Číslo abstraktu: 227
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty
Číslo abstraktu: 212
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty
Číslo abstraktu: 213
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2012 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO
Číslo abstraktu: 012
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2012 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO
Číslo abstraktu: 054
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2012 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO
Číslo abstraktu: 056
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie; Zhoubné nádory plic a průdušek
Akce: 2011 36th Congress ESMO a 16th Congress ECCO - účast ČR
Číslo abstraktu: 1060
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2011 36th Congress ESMO a 16th Congress ECCO - účast ČR
Číslo abstraktu: 5030
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2011 36th Congress ESMO a 16th Congress ECCO - účast ČR
Číslo abstraktu: 6613
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2011 36th Congress ESMO a 16th Congress ECCO - účast ČR
Číslo abstraktu: 9093
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2011 16th Congres of the European Hematology Association – účast ČR
Číslo abstraktu: 1117
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2011 16th Congres of the European Hematology Association – účast ČR
Číslo abstraktu: 1318
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2011 16th Congres of the European Hematology Association – účast ČR
Číslo abstraktu: 0624
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2011 16th Congres of the European Hematology Association – účast ČR
Číslo abstraktu: 0740
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2011 16th Congres of the European Hematology Association – účast ČR
Číslo abstraktu: 0754
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2011 16th Congres of the European Hematology Association – účast ČR
Číslo abstraktu: 0814
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2011 47th ASCO Annual Meeting - účast ČR
Číslo abstraktu: e21011
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Autoři: P. Dubový
Akce: 2011 7. Sympozium a workshop molekulární patologie a histo-cyto-chemie
Číslo abstraktu: 001
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Autoři: J. Moreira
Akce: 2011 7. Sympozium a workshop molekulární patologie a histo-cyto-chemie
Číslo abstraktu: 003
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2011 7. Sympozium a workshop molekulární patologie a histo-cyto-chemie
Číslo abstraktu: 005
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2011 7. Sympozium a workshop molekulární patologie a histo-cyto-chemie
Číslo abstraktu: 008
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2011 7. Sympozium a workshop molekulární patologie a histo-cyto-chemie
Číslo abstraktu: 009
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2011 7. Sympozium a workshop molekulární patologie a histo-cyto-chemie
Číslo abstraktu: 004p
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2011 7. Sympozium a workshop molekulární patologie a histo-cyto-chemie
Číslo abstraktu: 005p
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2011 7. Sympozium a workshop molekulární patologie a histo-cyto-chemie
Číslo abstraktu: 017p
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty
Číslo abstraktu: 155
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty
Číslo abstraktu: 146
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty
Číslo abstraktu: 147
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty
Číslo abstraktu: 153
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty
Číslo abstraktu: 152
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty
Číslo abstraktu: 149
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty
Číslo abstraktu: 148
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty
Číslo abstraktu: 145
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty
Číslo abstraktu: 150
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty
Číslo abstraktu: 139
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty
Číslo abstraktu: 140
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Autoři: J. Hartinger
Akce: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty
Číslo abstraktu: 157
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty
Číslo abstraktu: 138
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty
Číslo abstraktu: 230p
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty
Číslo abstraktu: 228p
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty
Číslo abstraktu: 243p
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty
Číslo abstraktu: 237p
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty
Číslo abstraktu: 240p
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty
Číslo abstraktu: 028
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty
Číslo abstraktu: 229p
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty
Číslo abstraktu: 222p
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty
Číslo abstraktu: 223p
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty
Číslo abstraktu: 225p
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty
Číslo abstraktu: 227p
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty
Číslo abstraktu: 278p
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2011 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium
Číslo abstraktu: p02
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2011 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium
Číslo abstraktu: 054
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2010 15th Congress of the European Hematology Association - účast ČR
Číslo abstraktu: 1426
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2010 15th Congress of the European Hematology Association - účast ČR
Číslo abstraktu: 1940
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2010 15th Congress of the European Hematology Association - účast ČR
Číslo abstraktu: 0754
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2010 15th Congress of the European Hematology Association - účast ČR
Číslo abstraktu: 1011
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2010 15th Congress of the European Hematology Association - účast ČR
Číslo abstraktu: 0428
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2010 15th Congress of the European Hematology Association - účast ČR
Číslo abstraktu: 0430
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2009 5. sympózium a workshop molekulární patologie a histo-cyto-chemie
Číslo abstraktu: 015
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2010 6. sympózium a workshop molekulární patologie a histo-cyto-chemie
Číslo abstraktu: w002
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2010 6. sympózium a workshop molekulární patologie a histo-cyto-chemie
Číslo abstraktu: w003
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Autoři: Doppler Wolfgang
Akce: 2010 6. sympózium a workshop molekulární patologie a histo-cyto-chemie
Číslo abstraktu: 010
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2010 6. sympózium a workshop molekulární patologie a histo-cyto-chemie
Číslo abstraktu: p001
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2010 6. sympózium a workshop molekulární patologie a histo-cyto-chemie
Číslo abstraktu: p006
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2010 6. sympózium a workshop molekulární patologie a histo-cyto-chemie
Číslo abstraktu: p009
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2010 6. sympózium a workshop molekulární patologie a histo-cyto-chemie
Číslo abstraktu: 011
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2010 6. sympózium a workshop molekulární patologie a histo-cyto-chemie
Číslo abstraktu: p011
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2010 6. sympózium a workshop molekulární patologie a histo-cyto-chemie
Číslo abstraktu: p012
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty
Číslo abstraktu: 239p
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty
Číslo abstraktu: 238p
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty
Číslo abstraktu: 236p
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty
Číslo abstraktu: 235p
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty
Číslo abstraktu: 234p
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty
Číslo abstraktu: 233p
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty
Číslo abstraktu: 232p
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie; zhoubné nádory mozku a CNS
Akce: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty
Číslo abstraktu: 229p
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty
Číslo abstraktu: 224p
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty
Číslo abstraktu: 223p
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty
Číslo abstraktu: 212p
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty
Číslo abstraktu: 153
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2010 15. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii
Číslo abstraktu: 045
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2009 XVI. Jihočeské onkologické dny
Číslo abstraktu: 011
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2009 14th Congress of the European Hematology Association - účast ČR
Číslo abstraktu: 1754
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2009 14th Congress of the European Hematology Association - účast ČR
Číslo abstraktu: 0509
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2009 14th Congress of the European Hematology Association - účast ČR
Číslo abstraktu: 0671
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2009 14th Congress of the European Hematology Association - účast ČR
Číslo abstraktu: 0678
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2009 14th Congress of the European Hematology Association - účast ČR
Číslo abstraktu: 0682
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2009 14th Congress of the European Hematology Association - účast ČR
Číslo abstraktu: 0073
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2009 5. sympózium a workshop molekulární patologie a histo-cyto-chemie
Číslo abstraktu: w002
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2009 5. sympózium a workshop molekulární patologie a histo-cyto-chemie
Číslo abstraktu: 008
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2009 5. sympózium a workshop molekulární patologie a histo-cyto-chemie
Číslo abstraktu: 009
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2009 5. sympózium a workshop molekulární patologie a histo-cyto-chemie
Číslo abstraktu: 011
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2009 5. sympózium a workshop molekulární patologie a histo-cyto-chemie
Číslo abstraktu: 012
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2009 5. sympózium a workshop molekulární patologie a histo-cyto-chemie
Číslo abstraktu: 013
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2009 5. sympózium a workshop molekulární patologie a histo-cyto-chemie
Číslo abstraktu: 014
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2009 5. sympózium a workshop molekulární patologie a histo-cyto-chemie
Číslo abstraktu: p002
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2009 5. sympózium a workshop molekulární patologie a histo-cyto-chemie
Číslo abstraktu: p005
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2009 5. sympózium a workshop molekulární patologie a histo-cyto-chemie
Číslo abstraktu: p007
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2009 5. sympózium a workshop molekulární patologie a histo-cyto-chemie
Číslo abstraktu: p008
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2009 5. sympózium a workshop molekulární patologie a histo-cyto-chemie
Číslo abstraktu: p009
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Akce: 2009 5. sympózium a workshop molekulární patologie a histo-cyto-chemie
Číslo abstraktu: p011
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie