Zdroje informací

Níže najdete přehled časopisů, knih a odborných abstrakt, které se týkají tématu sekce, jedná se o výpisy relevantních zdrojů. Pro úplné informace navštivte, prosím, prohledatelné databáze knih, časopisů a konferenčních abstrakt. 

Časopisy specializující se na dermatoonkologii

Melanoma Research
archiv Vol.1 1991-, online verze Vol.10 No.4/2000-
Vydavatel: Lippincott Williams& Wilkins
Periodicita: 6x za rok
ISSN: 0960-8931
ISSN (el.): 1473-5636
Pigment cell and melanoma research
International Federation of Pigment Cell Societies
Vydavatel: Wiley-Blackwell
Periodicita: od 1989 6x aSuppl.
ISSN: 1755-1471
ISSN (el.): 1755-148X

Kompletní přehled onkologických časopisů je umístěn v části Vzdělávání.

Knihy

MikroRNA v onkologii
MikroRNA představují extrémně rychle rostoucí oblast molekulární biologie a poznatky o nich se již staly jedním ze základních stavebních kamenů nádorové biologie. Z tohoto postavení vyplývá i potenciální využití mikroRNA v klinické praxi, a to jak v diagnostice, tak v terapii nádorových onemocnění. To, že se jedná o reálné předpoklady, dokazuje i vstup prvních léčiv na bázi mikroRNA do klinických hodnocení.
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
Rok: 2012
Stránky: 324
ISBN: 9788072625871
Melanom. Imunoterapie a cílená léčba
Místo: Praha
Nakladatelství: Maxdorf
Rok: 2017
Stránky: 381
ISBN: 978-80-7345-515-6
Kasuistiky z dermatologických a dermatoonkologických ordinací
Nejen dermatologové, ale i lékaři řady dalších odborností se setkávají ve svých ambulancích s pestrou škálou kožních exantémů a chorob, které nemají zcela typický klinický obraz či očekávaný průběh.
Místo: Praha
Nakladatelství: Current Media s.r.o.
Rok: 2018
Stránky: 300
ISBN: 978-808-812-932-5
Czech Cancer Care in Numbers 2008–2009
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2010
Stránky: 496
ISBN: 978-80-247-3244-2
Atlas kožního melanomu
Místo: Praha
Nakladatelství: Maxdorf
Rok: 2008
Stránky: 248
ISBN: 978-80-7345-151-6

Kompletní přehled onkologických knih je umístěn v části Vzdělávání.

Tuzemská konferenční abstrakta

Tuzemská onkologická konferenční abstrakta z oblasti dermatoonkologie.