Sekce mladých onkologů

Poslední volby do výboru Sekce mladých onkologů proběhly v únoru 2023. Na základě výsledků voleb v současnosti vede sekci níže uvedený výbor sekce.     Výbor Sekce mladých onkologů Předseda MUDr. Michal Eid, LF MU a FN Brno, Interní hematologická a onkologická klinika...

XXVI. setkání Klubu mladých onkologů, 14. - 16. 6. 2024, hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou horou

Sekce mladých onkologů a Klub mladých onkologů vás zve na Tradiční vzdělávací akci pro mladé onkology multidisciplinárního charakteru. Letos bude zaměřena na pneumoonkologii. Poznatky jsou využívány v rámci přípravy k atestaci v oblasti onkologie a zahrnují aktuální trendy v molekulární patologii, chirurgii, klinické i radiační onkologii a možnostech vyšetřování. Akce se koná v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů. Zapište si datum registrace zatím není otevřena. 

MUDr. Michal Eid

Dopis nového předsedy výboru Sekce mladých onkologů MUDr. Michala Eida obsahuje jak informace pro stávající členy sekce, tak i výzvu mladým lékařům k přihlášení se do sekce a návod, jak na to.  

Výsledky voleb do výboru Sekce mladých onkologů
MUDr. Radim Němeček, Ph.D.

Ve dnech 20.- 31. března 2023 se konaly volby do výboru Sekce mladých onkologů. Do výboru Sekce mladých onkologů je voleno 5 členů.  Zveřejňujeme výsledky voleb.    

Den mladých onkologů, 11. 11. 2020 v Praze

Projekt Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zve na 2. ročník Dne mladých onkologů 2020 s podtitulem "Nalejvárna v 7 minutách". Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Setkání Klubu mladých onkologů 2020, 19. - 21. 6. 2020, Fryšava pod Žákovou horou

Tradiční vzdělávací akce pro mladé onkology multidisciplinárního charakteru, letos zaměřená na novinky v diagnostice a léčbě nádorů děložního hrdla, těla a ovarií. Akce se koná v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů.  

Zájem vzdělávat se v oblasti zvládání těžkých témat u lékařů narůstá - tisková zpráva

Sdělovat pacientům pravdu, odkrývat ji postupně, nebo najednou? Podle odborníků je dobré, aby pacienti pravdu znali, důležité ale je, aby jim informace byly předány citlivou formou. V roce 2015 vznikl. Projekt „Kontinuální vzdělávání mladých onkologů“, který odborně garantuje a nabízí mladým onkologům Česká onkologická
společnost. Úzce na tomto projektu též spolupracuje „Klub mladých onkologů“.

XXII. setkání Klubu mladých onkologů, 14. - 16. 6. 2019, hotel Medlov

Klub mladých onkologů a Sekce mladých onkologů vás zvou na tradiční vzdělávací akce pro mladé onkology multidisciplinárního charakteru, letos zaměřená na novinky v diagnostice a léčbě nádorů ledvin, močového měchýře a prostaty. Poznatky jsou využívány v rámci přípravy k atestaci v oblasti onkologie a zahrnují aktuální trendy v molekulární patologii, chirurgii, klinické i radiační onkologii a možnostech vyšetřování.