Sekce mladých onkologů

Poslední volby do výboru Sekce mladých onkologů proběhly v únoru 2023. Na základě výsledků voleb v současnosti vede sekci níže uvedený výbor sekce.     Výbor Sekce mladých onkologů Předseda MUDr. Michal Eid, LF MU a FN Brno, Interní hematologická a onkologická klinika...

MUDr. Michal Eid

Dopis nového předsedy výboru Sekce mladých onkologů MUDr. Michala Eida obsahuje jak informace pro stávající členy sekce, tak i výzvu mladým lékařům k přihlášení se do sekce a návod, jak na to.  

Výsledky voleb do výboru Sekce mladých onkologů
MUDr. Radim Němeček, Ph.D.

Ve dnech 20.- 31. března 2023 se konaly volby do výboru Sekce mladých onkologů. Do výboru Sekce mladých onkologů je voleno 5 členů.  Zveřejňujeme výsledky voleb.    

Den mladých onkologů, 11. 11. 2020 v Praze

Projekt Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zve na 2. ročník Dne mladých onkologů 2020 s podtitulem "Nalejvárna v 7 minutách". Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Setkání Klubu mladých onkologů 2020, 19. - 21. 6. 2020, Fryšava pod Žákovou horou

Tradiční vzdělávací akce pro mladé onkology multidisciplinárního charakteru, letos zaměřená na novinky v diagnostice a léčbě nádorů děložního hrdla, těla a ovarií. Akce se koná v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů.  

Zájem vzdělávat se v oblasti zvládání těžkých témat u lékařů narůstá - tisková zpráva

Sdělovat pacientům pravdu, odkrývat ji postupně, nebo najednou? Podle odborníků je dobré, aby pacienti pravdu znali, důležité ale je, aby jim informace byly předány citlivou formou. V roce 2015 vznikl. Projekt „Kontinuální vzdělávání mladých onkologů“, který odborně garantuje a nabízí mladým onkologům Česká onkologická
společnost. Úzce na tomto projektu též spolupracuje „Klub mladých onkologů“.

XXII. setkání Klubu mladých onkologů, 14. - 16. 6. 2019, hotel Medlov

Klub mladých onkologů a Sekce mladých onkologů vás zvou na tradiční vzdělávací akce pro mladé onkology multidisciplinárního charakteru, letos zaměřená na novinky v diagnostice a léčbě nádorů ledvin, močového měchýře a prostaty. Poznatky jsou využívány v rámci přípravy k atestaci v oblasti onkologie a zahrnují aktuální trendy v molekulární patologii, chirurgii, klinické i radiační onkologii a možnostech vyšetřování.