Organizace sekce

Poslední volby do výboru Sekce mladých onkologů proběhly v únoru 2023. Na základě výsledků voleb v současnosti vede sekci níže uvedený výbor sekce.    

Výbor Sekce mladých onkologů

Předseda

  • MUDr. Michal Eid, LF MU a FN Brno, Interní hematologická a onkologická klinika

Místopředseda

  • MUDr. Radim Němeček, Ph.D., Masarykův onkologický ústav Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Členové

  • MUDr. Simona Bořilová, Klinika komplexní onkologické péče MOÚ Brno
  • MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D., FN Plzeň, Onkologická a radioterapeutická klinika
  • MUDr. Martin Matějů, Ph.D., Onkologická klinika 1. LF UK a VFN

Vážení kolegové!
Budeme velmi rádi, pokud podpoříte naši sekci a stanete se naším členem. Členství v jednotlivých sekcích ČOS je podmíněno členstvím ve společnosti. Nejste-li členem ČOS, hlásíte se za nového člena a zároveň máte zájem o práci v sekci, postupujte podle uvedeného návodu (v části Přihláška), ale uveďte název Sekce mladých onkologů. Pokud již členem ČOS jste a máte zájem pracovat v naší sekci, pošlete, prosím, přihlášku do sekce paní Koutské a uveďte, že již jste členy ČOS ČLS JEP.

Klíčová slova
Sekce mladých onkologů