Zájem vzdělávat se v oblasti zvládání těžkých témat u lékařů narůstá - tisková zpráva

Zájem vzdělávat se v oblasti zvládání těžkých témat u lékařů narůstá - tisková zpráva

Sdělovat pacientům pravdu, odkrývat ji postupně, nebo najednou? Podle odborníků je dobré, aby pacienti pravdu znali, důležité ale je, aby jim informace byly předány citlivou formou. V roce 2015 vznikl. Projekt „Kontinuální vzdělávání mladých onkologů“, který odborně garantuje a nabízí mladým onkologům Česká onkologická
společnost. Úzce na tomto projektu též spolupracuje „Klub mladých onkologů“.

TISKOVÁ ZPRÁVA, Praha 26. listopadu 2019

Sdělovat pacientům pravdu, odkrývat ji postupně, nebo najednou? Podle odborníků je dobré, aby pacienti pravdu znali, důležité ale je, aby jim informace byly předány citlivou formou. 

Komunikační témata jsou středem zájmu zejména mezi mladými onkology, ale přidávají se i starší věkové kategorie. V roce 2015 vznikl. Projekt „Kontinuální vzdělávání mladých onkologů“, který odborně garantuje a nabízí mladým onkologům Česká onkologická společnost. Úzce na tomto projektu též spolupracuje „Klub mladých onkologů“.

Česká onkologická společnost ČLS JEP se intenzivně věnuje kontinuálnímu vzdělávání mladých onkologů ve všech oblastech oboru Klinická onkologie včetně paliativního přístupu. Nedílnou součástí péče o nemocné je psychosociální problematika. K ní patří i kvalitní komunikace s pacienty a jejich rodinnými příslušníky, kde bychom velmi rádi pomohli mladým kolegům usnadnit tento nelehký úkol formou vzdělávacích seminářů, nácviku aktivních dovedností apod. Pro správné nastavení je nutná úzká spolupráce s psychology, sociálními pracovnicemi i pacientskými organizacemi,“ uvádí doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA.

Dané téma pro každý rok je již tradičně zahajováno seminářem pro 80 – 130 účastníků v rámci programu Brněnských onkologických dní. Tak tomu bylo i v roce. 2019, kdy bylo na programu téma: „Přehnaná očekávání“. Následně proběhlo po celé České republice 7 vzdělávacích akcí pro více než 200 mladých lékařů a studentů 5. a 6. ročníků lékařských fakult.

Seminářů „Sdělování závažných zpráv v onkologii“, „Pane doktore, kolik mi zbývá času“, „Rodina a blízcí pacienta pomoc nebo komplikace“ či „Přehnaná očekávání pacienta“ se zúčastnily od vzniku projektu v roce 2016 stovky lékařů, možnost účasti je i pro studenty 5. a 6. ročníků lékařských fakult.

V nadcházejícím roce 2020 se připravují semináře i v dalších lokalitách v rámci ČR. Témata, která budou předmětem interaktivních setkání, se právě nyní připravují formou průzkumu mezi lékaři - onkology. Mezi navrhovaná témata patří komunikace o ukončování léčby, jak komunikovat s dětmi onkologicky nemocných rodičů, integrace paliativní péče v onkologii.

Kontakt pro média:
Mgr. Jitka Novotná, J&N Publicity s.r.o.
jitka.novotna@jnpublicity.cz
tel: +420 723 540 511
www.jnpublicity.cz

Projekt KVMO v roce 2019 podporují

    

        

    

    

    

Klíčová slova
Sekce mladých onkologů