Den mladých onkologů 2020

, online na KVMO od 1.12.2020 do 31.1.2021

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Akce získala podporu České onkologické společnosti.

Projekt Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zve na 2. ročník Dne mladých onkologů 2020 s podtitulem "Nalejvárna v 7 minutách".  Akce bude nahrána a zpřístupněna od 1. 12. 2020 do 31. 1. 2021. 

Odborný garant semináře

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP a přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK Fakultní nemocnice v Motole

Pozvánky a oznámení

Registrace

  • Registrace a přihlášení na akci na www.teoconsulting.cz
  • Kapacita je omezena 
  • Uzávěrka přihlášek 7 dní před termínem akce

Den mladých onkologů můžete sledovat na webu Teoconsulting od   1. 12. do 31.1. 2021

Seminář je akreditován ČLK dle Stavovského předpisu č. 16

Den mladých onkologů v rámci KVMO v roce 2020 podporují

                  

  • Přidat do kalendáře: 2020-12-01 00:00:00 2020-12-01 23:59:59 Europe/Prague Den mladých onkologů 2020 Projekt Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zve na 2. ročník Dne mladých onkologů 2020 s podtitulem "Nalejvárna v 7 minutách".  Akce bude nahrána a zpřístupněna od 1. 12. 2020 do 31. 1. 2021.  online na KVMO od 1.12.2020 do 31.1.2021