Den mladých onkologů 2020

, Hotel Angelo, sál Moldaite A, Radlická 1d, Praha 5

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Akce získala podporu České onkologické společnosti.

Projekt Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zve na 2. ročník Dne mladých onkologů 2020 s podtitulem "Nalejvárna v 7 minutách".  

Odborný garant semináře

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP a přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK Fakultní nemocnice v Motole

Pozvánky a oznámení

Registrace

 • Registrace a přihlášení na akci na www.teoconsulting.cz
 • Kapacita je omezena 
 • Uzávěrka přihlášek 7 dní před termínem akce

Seminář je akreditován ČLK dle Stavovského předpisu č. 16

Program

13:00 - 14:00 Registrace účastníků

 • 14:00 – 14:07 Úvodní slovo předsedkyně ČOS doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
 • 14:07 – 14:35 Karcinom plic
 • 14:35 – 15:08 Nádory kůže

15:08 – 15:30 Přestávka

 • 15:30 – 15:58 Karcinom ovárií
 • 15:58 – 16:20 Co všechno (ne)víme o mikrobiomu?

16.20 – 16.45 Přestávka

 • 16.45 – 17.39 Právní poradna aneb co se může hodit?
 • 17.39 – 18.00 Předatestační blok (jak nezanedbat přípravu)
 • 18.00 – 18.20 Take-home message

18.20 – 18.30 Závěrečné slovo

Projekt KVMO v roce 2020 podporují

        

      

 • Přidat do kalendáře: 2020-11-11 00:00:00 2020-11-11 23:59:59 Europe/Prague Den mladých onkologů 2020 Projekt Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zve na 2. ročník Dne mladých onkologů 2020 s podtitulem "Nalejvárna v 7 minutách".   Hotel Angelo, sál Moldaite A, Radlická 1d, Praha 5