Chirurgické možnosti léčby lokální recidivy po resekčních výkonech pro rakovinu konečníku

flag

Klin Onkol 1991; 4(5): 135-136.

Souhrn: Chirurgická léčba lokální recidivy rakoviny konečníku má být podle našeho názoru zaměřena na zachování kvality života nemocného. Autoři popisují své zkušenosti se souborem nemocných, u kterých byla pro rakovinu konečníku provedena V letech 1981 až 1985 nízká přední resekce. Domníváme se, na základě vlastních zkušeností, že v léčbě našich nemocných by měla především převažovat paliace, ve smyslu rekanalizačních výkonů, s následnou další onkologickou léčbou.