Maligní mezenchymální nádory u dětí a adolescentů

flag

Klin Onkol 1996; 9(5): 145-149.

Souhrn: Maligní mezenchymální nádory jsou u dětí po leukémiích, mozkových nádorech, lymfomech a neuroblastomech pátým nejčastějším nádorovým onemocněním. Sarkomy vycházejí z měkkých, extraskeletálních, neepitehálních tkání. V posledních letech byla publikována řada důležitých zpráv o epidemiologii, molekulární biologii, klasifikaci a léčbě dětských rabdomyosarkomů i jiných sarkomů měkkých tkání.