FASAY - funkční analýza p53

flag

Klin Onkol 1997; 10(5): 129-134.

Změna ve struktuře genu pro nádorový supresor p53 je nejčastější genetickou změnou detekovanou v nádorových buňkách. Mutace v genu pro p53 významně zvyšuje riziko vzniku nádorového onemocnění. FASAY je jednoduchý funkční test, kterým lze stanovovat zárodečné i somatické mutace genu pro p53, měnící transkripčně aktivační schopnost proteinu p53.