prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc.

MU a FN Brno, Ústav patologie a anatomie a CEITEC, MOÚ (Jihlavská 20, 625 00 Brno)

E-mail: janasmarda@seznam.cz

Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta