Radioterapie a prognóza ependymomů u dětských pacientů

flag

Klin Onkol 1997; 10(5): 139-142.

Ependymomy se nejčastěji vyskytují u dětí a pacientů mladého věku, tvoří asi 10% nádorů centrálního nervového systému u dětí. Typický je jejich častý vznik v zadní jámě lební. Ependymomy jsou lokálně invazivní nádory s incidencí spinální subarachnoideální disseminace v 11-12%. Supratentoriálně lokalizované tumory se obecně dále šíří v 3,5-8%, kdežto infratentoriální ependymomy metastazují v rozmezí 20-33%. Operace a ozáření zůstávají standardními metodami léčby. Pooperační ozáření je standardní součástí léčby maligních ependymomů. Přiměřená velikost ozařovaného objemu patří k velkým problémům radioterapie ependymomů. Dávka záření 45-55Gy je potřebná k spolehlivé lokální kontrole nádoru. U vysoce maligních ependymomů se obecně doporučuje profylaktické kraniospinální ozáření. Pro nízce maligní supratentoriální ependymomy se doporučuje ozáření jen lokální a při infratentoriální lokalizaci se doporučuje profylaktické ozáření kraniospinální osy pen při pozitivním cytologickém nálezu z odběru mozkomíšního moku nebo při pozitivním myelografickém nálezu. K důležitým prognostickým faktorům patří věk pacienta, výše lokální dávky záření, histologický stupeň malignity, radikalita resekce nádoru.