Archiv: 15. 6. 1998, ročník: 11, číslo: 3

flag
Počet nalezených položek: 6 zrušit všechny filtry

Přehled

Klin Onkol 1998; 11(3): 67-72.
Klíčová slova: karcinom čípku děložního, radioterapie, chemoterapie.
Autoři: Petera Jiří
Klin Onkol 1998; 11(3): 73-79.
Klíčová slova: mnohočetný myelom, autologní a alogenní transplantace periferních kmenových buněk a kostní dřeně
Autoři: Adam Zdeněk, Hájek Roman, Mayer Jiří, Krejčí Marta, Křivanová Andrea, Tomíška Miroslav, Doubek Michael, Všianská Michaela, Vorlíček Jiří
Klin Onkol 1998; 11(3): 80-84.
Klíčová slova: inhibitory aromatázy - anastrozol - karcinom prsu
Autoři: Vyzula Rostislav

Původní práce

Klin Onkol 1998; 11(3): 85-88.
Klíčová slova: mozgová metastáza, bronchogénny karcinom, liečba
Autoři: Výrostko J., Andrašina Igor, Gajdoš M., Kafka J., Stančák M., Leško J.
Klin Onkol 1998; 11(3): 89-93.
Klíčová slova: karcinom děložního čípku mortalita, trend, screening
Autoři: Janout Vladimír, Beška F., Lisoňková S., Burdová P.

Sdělení

Klin Onkol 1998; 11(3): 94-98.
Klíčová slova: Radioterapie, karcinom prsu, plánování léčby
Autoři: Kulhavý Milan, Vrba M.