Terapie mnohočetného myelomu: zhodnocení přínosu vysokodávkované chemoterapie, interferonu alfa a bisfosfonátů

flag

Klin Onkol 1999; 12(2): 35-44.

Souhrn: Medián celkového přežití pacientů s mnohočetný myelomem je 3 roky. Modifikace konvenční chemoterapie zásadně neovlivnily medián přežití. Léčba vysokodávkovanou chemoterapií s autologní transplantací krvetvorné tkáně dosáhla vyššího počtu kompletních remisí a prodloužila celkové přežití. Proto se tento způsob léčby mnohočetného myelomu rychle rozšířil. Následující text shrnuje výsledky klinických studií. Francouzská randomizovaná prospektivní studie a arkansaské studie (srovnání výsledků vysokodávkované chemoterapie s historickou kontrolní skupinou léčenou konvenční chemoterapií) prokazují prodloužení průměrného přežití o 15 a 14 měsíců. V textu jsou dále diskutovány metody vysokodávkované chemoterapie, role interferonu alfa a bisfosfonátů.

Plný text v PDF