Přehled zkušeností s vysokodávkovou chemoterapií následovanou autologní transplantací krvetvorných buněk u pacientů s folikulárními lymfomy a s lymfomem z plášťových buněk

flag

Klin Onkol 1999; 12(4): 113-119.

Souhrn: Přínos vysokodávkované chemoterapie u nízce maligních folikulárních lymfomů není definitivně zhodnocen vzhledem k mnohaletému přirozenému průběhu nemoci. Některé klinické studie potvrdily dosažení delší remise vysokodávkovanou chemoterapií ve srovnání se standardní cytostatickou léčbou a z toho se nepřímo usuzuje na pozitivní vliv vysokodávkované chemoterapie s následnou autologní transplantací na celkové přežití alespoň některých skupin pacientů s folikulárními lymfomy.
Očekává se, že vysokodávkované chemoterapie prodlouží celkové přežití pacientů s folikulárními lymfomy v transformaci a pacientů s lymfomem z plášťových buněk. V textu jsou diskutovány současné zkušenosti a indikace této léčby.

Plný text v PDF