Archiv: 15. 8. 1999, ročník: 12, číslo: 4

flag
Počet nalezených položek: 11 zrušit všechny filtry

Přehled

Klin Onkol 1999; 12(4): 113-119.
Klíčová slova: Folikulární lymfom - Lymfom z plášťových buněk -Autologní transplantace krvetvorných buněk
Autoři: Adam Zdeněk, Mayer Jiří, Vášová Ingrid, Král Zdeněk, Vorlíček Jiří
Klin Onkol 1999; 12(4): 120-123.
Klíčová slova: Ewingův sarkom, PNET, megaterapie
Autoři: Kavan Petr, Novotný Jan, Kabíčková Edita, Mališ Josef, Staňková J., Gajdoš Petr, Koutecký Josef
Klin Onkol 1999; 12(4): 124-127.
Klíčová slova: nádory skupiny Ewingova sarkomu - Ewingův sarkom, periferní primitivní neuroektodermální nádor /PNET/; translokace t(11;22), t(21;22), t(7;22) a t(17;22); minimální zbytková choroba, metody detekce chromozomálních aberací
Autoři: Eckschlager Tomáš, Vícha Aleš, Šmelhaus Vratislav, Kavan Petr, Cháňová Markéta, Koutecký Josef, Kodet Roman, Soukup Jan, Nagy R.

Informace

Klin Onkol 1999; 12(4): 119.
Klíčová slova: recenze
Autoři: V.H. V.H.
Klin Onkol 1999; 12(4): 140-142.
Autoři: Geryk Edvard
Klin Onkol 1999; 12(4): 143.
Klíčová slova: recenze
Autoři: V.H. V.H.

Původní práce

Klin Onkol 1999; 12(4): 128-132.
Klíčová slova: karcinom prsu, cyklická intenzivní chemoterapie, růstové faktory, plná krev bohatá na PBPC
Autoři: Medková Vlasta, Filip Stanislav, Vaňásek Jaroslav, Bláha Milan, Měřička Pavel, Stránský Pravoslav
Klin Onkol 1999; 12(4): 133-135.
Klíčová slova: sérová thymidinkináza, nehodgkinské lymfomy
Autoři: Nekulová Miroslava, Němec Jaroslav, Šimíčková Marta, Bednařík Otakar, Kovářová M.
Klin Onkol 1999; 12(4): 136-138.
Klíčová slova: Androgenový receptor, proliferace, apoptóza, karcinom prostaty, p-glykcoprotein, korelace
Autoři: Vagunda Václav, Jandáková Eva, Vermousek Ivan, Rovný Arne, Rovný F., Dorociiak F., Krejčí Eva

Zprávy

Klin Onkol 1999; 12(4): 139.
Autoři: Žaloudík Jan

Onkologická společnost

Klin Onkol 1999; 12(4): 144.
Klíčová slova: ČOS, Česká onkologická společnost ČLS JEP