FASAY: nové možnosti

flag

Klin Onkol 1999; 12(6): 196-199.

Souhrn: Metoda FASAY je jednoduchý test pro stanovení důsledku mutací na funkci p53. FASAY byla využita při analýze mutací p53 v buněčných liniích, v somatických buňkách nádorů i v krevních buňkách při vyhledávání mutací zárodečných. Tato metoda našla rovněž své uplatnění při studiu afinity mutovaných proteinů p53 k promotorům jednotlivých cílových genů.

Plný text v PDF