recenze: Text Atlas of Lymphomas

flag

Klin Onkol 1999; 12(6): 199.

TEXT ATLAS OF L YMPHOMAS
Armitage J. O., Cavalli F., Longo D. L., Ferry J. A.
MARTIN DUNITZ, LONDON 1999
216 S., 238 obr., ISBN 1-85317-705-9, cena GBP 75,
Do devadesátých let panovala v klasifikaci non-Hodgkinských lymfomů nejednotnost, projevující se především používáním různých systémů v Evropě a Americe. K jejímu odstranění přispěla spolupráce hematopatologů celého světa, díky níž vznikla nová klasifikace nazývaná "Revised European American Lymphoma (REAL) classification", V ní došlo k opuštění předchozího principu třídění pouze podle histologického obrazu a k vytvoření nového systému ,kombinujícího morfologické a klinické charakteristiky, Jsou zde zahrnuty i nově poznané subtypy non-Hodgkinských lymfomů, k nimž patří mantle-celllymfom, anaplastický velkobuněčný lymfom a MALT lymfom. Nová klasifikace má spolu s mezinárodním prognostickým indexem velký význam pro stanovení odpovídající léčby a určení prognózy pacientů.

Cílem recenzované knihy je popsat významné charakteristiky hlavních subtypů non-Hodgkinských lymfomů zařazených do REAL klasifikace. Kapitoly popisující jednotlivé subtypy non-Hodgkinských lymfomů a lymfoidních leukémií jsou seřazeny podle četnosti jejich výskytu, Navíc jsou zde uvedeny i extranodální lymfomy, Hodgkinova choroba a vzácné jednotky, z nichž některé nejsou zařazeny v nové klasifikace, ale přesto mohou být příležitostně diagnostikovány. Složeni všech kapitol je podobné definice a zařazeni subtypu, četnost výskytu, popis patologie zahrnující histologické, imunofenotypové a genetické informace, klinická charakteristika, léčba a přehled literatury. Tato textová část zabírající obvykle okolo deseti stran je napsána srozumitelně, důležité informace jsou navíc seřazeny do přehledných tabulek. Po ni následuje atlas typických histologických obrazů podobného stranového rozsahu. Všechny obrazy jsou barevné, otištěné ve vynikající kvalitě. Zahrnují nálezy z různých orgánů (nejčastěji lymfatických uzlin) i různé způsoby barvení. Jsou doplněny výstižnými popisy. Obrazová část je bohatá a zcela opravňuje označení knihy jako atlas. V závěrečném rejstříku jsou zvlášť uvedeny odkazy na text a na obrazy, což usnadňuje orientaci v knize.

Dílo čtyř významných odborníků v této oblasti se jistě stane vítanou pomůckou hematologů, onkologů a hematopatologů. Velmi přehledným a názorným způsobem seznamuje s novou klasifikací lymfomů a přináší důležité informace pro tvorbu léčebných plánů. Pro zájemce je od stejného nakladatele k dispozici i soubor 200 diapozitivů založený na obrazech tohoto atlasu (ISBN 1-85317-838-1).

Adresa nakladatelství: Martin Dunitz Ltd, The Livery House, 7-9 Pratt Street, London NW 1 OAE, Great Britain.

M. Heřman

Plný text v PDF