Program Brněnských onkologických dnů v r.2002

flag

Klin Onkol 2001; 14(6): 201.

Termín: 29. 31. 5. 2002
Místo konání: Hotel Voroněž, Brno

Středa 29.5.2002:


dopoledne: Využití NOR pro management onkologické péče

odpoledne:


A: Molekulární diagnostika onkologických onemocnění odpoledne


B: Preventivní onkologická vyšetření a jejich výsledky


Čtvrtek 30.5.2002

(hlavní celodenní témata):

A (lékaři): Kvalita a ekonomika onkologické péče


B (SZP): Kvalita a efektivita ošetřovatelské péče v onkologii.

Pátek 31.5.2002:

dopoledne

A (lékaři): Onkochirurgie pánevních orgánů interdiscip1inární přístup

B (SZP): Kvalita života onkologicky nemocných


odpoledne: Invazivní radiologie v onkologii (kurz IDVPZ)


Kontaktní adresa: Organizační výbor BOD2002, MOÚ, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno te1:05-43134102, fax: 05-43211169, e-mail: direct@mou.cz
První informace o XXVI.BOD s požadavky na abstrakta a vyžádané texty do sborníku bude distribuována začátkem ledna 2002.

Plný text v PDF