VII. Staškův den

flag

Klin Onkol 2001; 14(6): 206.

Komplexní Onkologické centrum Praha 1. LF UK

si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na VII. Staškův den, který se koná dne 26. března 2002 v budově společnosti Price Water House Coopers, Kateřinská 40, Praha 2 od 9 00 hodin.


Téma: KARCINOM PRSU
  • I. Současné indikace radioterapie v komplexní léčbě karcinomu prsu Radioterapie po konzervativním výkonu. Úloha brachyterapie.
  • II. Kombinovaná pooperační léčba:
    Sekvence modalit, techniky, režimy.
  • III. Minisympózium: Biologická léčba karcinomu prsu N. Dědičně podmíněná nádorová onemocnění prsu Konsensus léčebně preventivní péče.

Kongresový poplatek 100 Kč bude vybírán na místě.


Přihlášky k aktivní i pasivní účasti zasílejte nejpozději do 31.12.2001 emailem na adresu onkologieS@seznam.cz nebo poštou na adresu: As. MUDr. Olga Přibylová, Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, U nemocnice 2, Praha 2, 12808. V případě zájmu o aktivní účast, zasílejte prosím abstrakta s výše uvedenou tematikou.


Odpovědní útržek:
Mám zájem o aktivní pasivní účast na VII. Staškově dni.
V případě aktivní účasti mám zájem o sdělení formou přednášky - posteru....


Autoři:

Pracoviště:

Název práce:

Plný text v PDF