21st Annual ESTRO Meeting

flag

Klin Onkol 2002; 15(2): 63.

Praha Kongresové centrum, 17. 21. září 2002
European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO), významný člen Federation of European Cancer Societies (FECS), si pro konání svého 21. kongresu poprvé zvolil místo v zemi bývalého východního bloku. Tématem kongresu budou nejnovější trendy a poznatky v léčbě zářením, radiobiologii, radiofyzice a prezentace výsledků klinických studií v radiační onkologii. Kongres je určen nejen pro radioterapeuty, onkology, radiofyziky, radiobiology a radiologické laboranty, ale také pro lékaře jiných oborů zabývajících se onkologickou problematikou. Výroční kongresy ESTRO se těší stoupajícímu zájmu a tak letos v Praze očekáváme kolem 2000 účastníků z celého světa. Nedílnou součástí kongresu bude rozsáhlá výstava nejmodernější radioterapeutické techniky i farmaceutických výrobků předních světových firem.
17. září 2002 budou kongresu předcházet výukové kurzy vedené předními světovými odborníky. Témata kurzů budou následující: 1. Le poléčebným sledováním snížit komplikace? 2. Technologické pokroky v radiační onkologii. 3. Radioterapie lokalizovaného karcinomu prostaty. 4. Chemoterapie v radiační onkologii.
Účastnický kongresový poplatek pro české účastníky přihlášené před 1. 8. 2002 je 100 EURO, vstupenka na gala večer v Obecním domě stojí 50 EURO, poplatek za výukový kurz činí 50 EURO.
Podrobný program a formuláře lze nalézt na www.estro.be, případně další informace u předsedkyně místního organizačního výboru MUDr. Hany Stankušové, CSc.: hana. stankusova@lfmotol.cuni.cz
Přihlášky abstrakt je nutno zaslat do 11.4.2002 info@estro.be
Za mistní organizační výbor: MUDr. Pavel Šlampa, CSc,. ORO MOU Brno

Plný text v PDF