Archiv: 15. 4. 2002, ročník: 15, číslo: 2

flag
Počet nalezených položek: 12 zrušit všechny filtry

Přehled

Klin Onkol 2002; 15(2): 41-46.
Klíčová slova: tkáňová banka; solidní nádory; zpracování tkání; skladování tkání; onkologický výzkum
Autoři: Coufal Oldřich, Žaloudík Jan, Vagundová Marcela, Svoboda Marek, Pačovský Zdeněk, Taláč R.
Klin Onkol 2002; 15(2): 47-57.
Klíčová slova: nehodgkinský lymfom; zažívací trakt; MALT lymfom; Helicobacter pylori; diagnostika
Autoři: Tomíška Miroslav, Vášová Ingrid, Adam Zdeněk, Navrátil Milan, Král Zdeněk, Vorlíček Jiří

Původní práce

Klin Onkol 2002; 15(2): 58-63.
Klíčová slova: Karcinom prostaty; Konformní radioterapie; Akutní toxicita
Autoři: Odrážka Karel, Vaculíková Miloslava, Petera Jiří, Zouhar Milan, Vaňásek Jaroslav, Morávek Petr, Zoul Zdeněk, Stejskal Jan, Prošvic Petr, Škrábková Z., Kadečka David
Klin Onkol 2002; 15(2): 64-66.
Klíčová slova: karcinóm obličky; incidentálny nález/ karcinom ledviny; incidentální nález
Autoři: Horňák Michal, Hladík M., Goncalves F.
Klin Onkol 2002; 15(2): 67-71.
Klíčová slova: megestrol acetát; nádorová kachexie; paliativní léčba
Autoři: Tomíška Miroslav, Matějovská Kubešová Hana, Tomíšková Marcela, Salajka František, Vorlíček Jiří

Informace

Klin Onkol 2002; 15(2): 63.
Autoři: Šlampa Pavel
Klin Onkol 2002; 15(2): 75.

Sdělení

Klin Onkol 2002; 15(2): 72-75.
Klíčová slova: kolorektální karcinom, chemoresistence na fluoropyrimidiny, thymidylát syntáza, dihydropyrimidin dehydrogenáza
Autoři: Svoboda Marek, Žaloudík Jan, Vyzula Rostislav, Domanská O., Kocáková Ilona, Coufal Oldřich, Maláska J.

Zprávy

Klin Onkol 2002; 15(2): 76-78.
Klíčová slova: SOBM
Autoři: Šimíčková Marta, Nekulová A.
Klin Onkol 2002; 15(2): 78.
Autoři: Marková Jana
Klin Onkol 2002; 15(2): 79-80.
Autoři: Sheard M.A.

Onkologická společnost

Klin Onkol 2002; 15(2): 80.
Klíčová slova: ČOS, Česká onkologická společnost ČLS JEP