prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Urologická klinika UK 2.LF a FN Motol (dříve 1. LF UK a VFN) ( Praha)

E-mail: marek.babjuk@lfmotol.cuni.cz

Sekce ČOS: Sekce uroonkologie

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta