Metodické problémy klinických studií v onkologii

flag

Klin Onkol 2005; 18(Suppl 2005): 252-255.

Souhrn: Randomizované klinické studie jsou v dnešní době považovány za nejhodnotnější vědecký důkaz, který má ve svém konečném důsledku nalézt nový léčebný postup pro vybranou populaci pacientů, který je ve srovnání s dosavadním postupem účinnější, bezpečnější, levnější, anebo má více těchto pozitivních charakteristik současně. V článku se zabýváme problémy, které se objevují při využívání takových studií jako klíče při rozhodování o léčebném postupu u konkrétního pacienta.

Plný text v PDF