Návrh populační registrace hematoonkologických diagnóz vycházející z WHO klasifikace nádorových chorob z roku 1999, z hodnocení základních léčebných přístupů a z požadavků Národního onkologického registru ČR

flag

Klin Onkol 2007; 20(Suppl 1 20): 156-160.

Práce navrhuje novou formu populační registrace hematoonkologických diagnóz v České republice, neboť stávající parametrická struktura databáze Národního onkologického registru (NOR) je pro tento účel nevyhovující. Univerzální parametry postavené na většinovém systému TNM klasifikace nevyhovují mezinárodním diagnostickým kritériím hematoonkologických diagnóz, především leukémií. Předložený návrh respektuje pravidla správy dat NOR a představuje minimální smysluplnou verzi. Návrh je konsensem čelních představitelů české hematoonkologie.

Plný text v PDF