prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.

LF UP a FN Hematoonkologická klinika (I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc)

E-mail: edgar.faber@fnol.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta

Články v Klinické onkologii

Léčebné postupy