Onkologické společnosti

flag

Klin Onkol 2007; 20(3): 278-280.

  • Správa zo schôdze výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti Bratislava, Národný Onkologický ústav, 16.2.2007
  • Zápis ze schůze výboru ČOS konané dne 3. 4. 2007 v Brně na Masarykově Onkologickém ústavu

Plný text v PDF