Úspěšná léčba prokázané kandidové peritonitidy za použití efungumabu (mycograb®) u dítěte s abdominálním non-hodgkinským lymfomem

flag

Klin Onkol 2007; 20(3): 264-268.

Invazivní mykotické infekce jsou relativně častou a závažnou komplikací léčby pacientů s maligním nádorovým onemocněním. Komplikovanou skupinou jsou mykotické peritonitidy, které jsou spojeny s vysokou mortalitou. Presentujeme případ dvanáctiletého chlapce s diagnosou abdominálního NHL s prokázanou kandidovou peritonitidou jako časnou komplikací indukční terapie. Invazivní mykózu se nám podařilo zvládnout kombinovaným přístupem za použití systémové antimykotické terapie, chirurgickými intervencemi a monoklonální protilátkou efungumabem (Mycograb). Sdělujeme naši vlastní zkušenost s tímto novým preparátem u dětského pacienta. Zdůrazněna je široká mezioborová spolupráce, jsou diskutovány možnosti léčby invazivních mykotických infekcí.

Plný text v PDF