Z klinicko-patologickej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou IV. Ondrušov memoriál

flag

Klin Onkol 2007; 20(3): 273-277.

Neobsahuje abstrakt, uvádíme 1. odstavec textu:

V dňoch 9.-11. februára 2007 usporiadali Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská spoločnosť patológov, Slovenská onkologická spoločnosť, Slovenská urologická spoločnosť a Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave klinicko-patologickú konferenciu s medzinárodnou účasťou - IV. Ondrušov Memoriál.

Plný text v PDF