Prohlášení České onkologické společnosti J. E. Purkyně ke zveřejněným údajům evropské populační studie EUROCARE-4.

flag

Klin Onkol 2007; 20(5): 365-366.

Dne 22.8. 2007 byla česká veřejnost informována o údaj¬ně špatných léčebných výsledcích české onkologie, které byly publikovány ve studii EUROCARE-4 v zahraničním časopise Lancet Oncology.

Plný text v PDF