Klin Onkol 2008; 21(Suppl 1): 187-189.

Práce představuje úvod do problematiky mnohočetného myelomu, je zde stručně uvedena defi nice a incidence mnohočetného myelomu, jeho etiologie a patogeneze, dále diagnostika, terapie a prognóza tohoto onemocnění.

Plný text v PDF