Přehled:Flowcytometrická analýza plazmatických buněk u mnohočetného myelomu

flag

Klin Onkol 2008; 21(Suppl 1): 249-253.

Imunofenotypizace myelomových buněk přináší dostatek informací k charakterizaci a odlišení těchto heterogenních neoplastických plazmocytů od jejich normálních protějšků a své uplatnění tedy nalézá v diferenciální diagnostice. Stanovení antigenního profilu PC může též napomoci identifikaci prognostických markerů, které by vedly jednak k jednoznačnému stanovení diagnózy a určení
pravděpodobnosti progrese u asymptomatických monoklonálních gamapatií, ale také k případnému hodnocení minimální reziduální choroby či účinnosti léčby u mnohočetného myelomu. Je snahou Evropské myelomové sítě (European Myeloma Network), EMN, sjednotit a standardizovat fl owcytometrické vyšetření plazmocytů v rámci monoklonálních gamapatií.

Plný text v PDF