Přehled:Metody používané v hodnocení angiogeneze a jejich význam u mnohočetného myelomu

flag

Klin Onkol 2008; 21(Suppl 1): 266-269.

Je již jednoznačně prokázáno, že míra angiogeneze (novotvorba cév) je zvýšena i u krevních nádorových onemocnění. Jedná se o velmi složitý proces, ve kterém je zapojeno obrovské množství genů a produktů těchto genů z nádorových i normálních tkání. Angiogeneze zřejmě v patogenezi a progresi myelomu hraje dvě role: 1) zajišťuje adekvátní zásobení myelomových buněk kyslíkem
a živinami, 2) angiogenní cytokiny, stimulují migraci a proliferaci myelomových buněk. Mnohočetný myelom je prvním krevním nádorovým onemocněním, u kterého byl prokázán prognostický význam angiogeneze v kostní dřeni, a to dvěma metodami: 1) měřením mikrovaskulární denzity v kostní dřeni 2) stanovením koncentrací proangiogenních cytokinů.

Plný text v PDF