Klin Onkol 2011; 24(2): 152-154.

Již 4. ročníku pracovního setkání, které je věnováno diagnostice a léčbě primárních mozkových nádorů, zvláště glioblastomů, se zúčastnilo celkem...

Plný text v PDF