Avastin v léčbě karcinomu prsu

flag

Klin Onkol 2011; 24(3): 232.

V posledním roce neutuchá diskuze o tom, zda je Avastin přínosem pro léčbu nemocných s metastatickým karcinomem prsu...

Plný text v PDF